Revize

Potřebujete zkontrolovat požární klapky? Obraťte se na nás, máme osvědčení, které nás k tomuto úkonu opravňuje.

Požární klapky musí vyhovovat zkušební normě ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – část 2: požární klapky.

Jelikož se jedná o požárně bezpečnostní zařízení, je nutné provádět pravidelné kontroly podle § 8 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb, a to minimálně 1x rok (pokud není výrobcem nebo projektovou dokumentací stanoveno jinak).

Provádíme revize protipožárních klapek

 • PKTM
 • PKM
 • PVM
 • FDMC
 • FDMD
 • FKA
 • FKR
 • EN-FKA
 • EN-FKR
 • EN-FK
 • EK-TA
 • FK-TA

Dále také zajišťujeme revize uzávěrů PSUM.

Jsme akreditovaným a servisním střediskem firem MANDÍK a TROX.

Objednejte si návštěvu našeho revizního technika ještě dnes.